InnoVET

Projectomschrijving innoVET

Met InnoVET wordt ingezet op de verdere professionalisering van leraren die lesgeven in arbeidsmarktgerichte opleidingen. InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training (VET). Het gaat om arbeidsmarktgerichte richtingen of richtingen met een dubbele finaliteit van het secundair onderwijs (dus niet enkel ‘STEM-richtingen’) versterken. In opdracht van het Departement Onderwijs coördineert en ondersteunt de Vlor de InnoVET-werking in het technisch en beroepssecundair onderwijs.

Uitdagingen voor het arbeidsmarktgericht onderwijs

In een snel veranderende wereld kan het onderwijs niet achterblijven. Omgaan met onze snel veranderende samenleving (digitalisering, vergrijzing, migratiestromen, …), maar evenzeer leren omgaan met evoluties en transities (circulaire economie, levenslang leren,…) zorgen voor logische transformaties op de arbeidsmarkt, wat uiteraard leidt tot navenante uitdagingen voor het onderwijs. Op alle onderwijsniveaus moeten leerkrachten en leerlingen immers vertrouwd raken met de arbeidsmarkt van vandaag en van morgen. Uit het IDEA-rapport van mei 2018 kwamen een aantal uitdagingen naar voor die het belang van die op til staande evoluties andermaal onderstrepen en de bijhorende uitdagingen voor zo’n vorm van innovatief onderwijs aangaven. Meer informatie.

Innovatieve trajecten op school

Recent lanceerde het Departement Onderwijs een projectoproep. Scholen werden vanuit hun RTC aangevuurd om te kandideren voor een innovatief traject. Vanaf september kunnen de projecten middelen ontvangen voor de opstart. De kapstok voor dit alles is de ‘Visie 2050’ van de Vlaamse regering, waarbij men met de inzet van 7 transitiegebieden Vlaanderen (en dus ook ons onderwijs) wil katapulteren tot een Europese topregio.

De Vlor volgt de projecten operationeel op in nauwe samenwerking met de RTC’s. Verder bevraagt de Vlor zijn stakeholders om een breed draagvlak te creëren voor een verder te ontwikkelen disseminatiestrategie bij het project.

Talentenschool Turnhout kreeg naar aanleiding van deze projectoproep een subsidie van 11 000 euro.