Copy of IMG_1420

Talentenschool Turnhout

Welkom bij Talentenschool Turnhout

Anders naar leerlingen kijken: daarom heten wij Talentenschool Turnhout. Wij willen vertrekken vanuit talenten, van wat leerlingen goed kunnen, waarvoor ze zich interesseren om zo te bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis dat ze later – in voortgezet onderwijs of in het beroepsleven – écht nodig hebben.

Onze leerkrachten, samen met de leerlingbegeleiding, kijken naar individuele leerlingen om ze te laten ontwikkelen; extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer, voor wie het wel kan, maar iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven.

Onze werking

Om dit waar te maken, iedere dag, stellen we graag onze werking voor. In de eerste graad A-stroom en B-stroom krijgen de leerlingen niet enkel een brede basiskennis mee, maar kunnen ze ook kiezen uit talentmodules. Weten ze al waar hun talent ligt, dan kunnen ze zich heel doelgericht voorbereiden op de tweede graad, maar als ze nog zoeken en twijfelen kunnen ze proeven van alle vakken waaruit ze in de tweede graad kunnen kiezen.

Grafische opleidingen

Het grafische departement geeft je een waaier aan mogelijkheden op verschillende niveaus. Creatieve en ICT-vaardige leerlingen kunnen hun talenten kwijt in de richting Multimedia (TSO) of in de richting Drukken en voorbereiden (BSO). Wie op zoek is naar een richting waarin tekenvaardigheid, ontwerp enerzijds en het praktische uitvoeren anderzijds gecombineerd is, kan zijn gading vinden in de afdeling Printmedia (TSO) en Publiciteit (BSO). Wie handig is, aandacht heeft voor details en dingen wil maken en afwerken, die kan terecht in de afdeling Drukken en afwerken (BSO).

Combinatie met internaat?

Kom je van verder? Kies dan voor een grafische studierichting in combinatie met ons internaat Talententhuis Turnhout.

Talententhuis Turnhout is een gemengd internaat dat open staat voor jongens en meisjes van de reguliere basisschool en het secundair onderwijs. Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassenen. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie.

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij een dubbele klemtoon:

  • de mens als individu
  • de mens als maatschappijwezen