7de jaars leerlingen lopen stage bij partner Matthijs

7de jaars leerlingen lopen stage bij partner Matthijs

In het kader van zijn stage loopt Khaled Moustafa, lln op Talentenschool Turnhout in de grafische afdeling stage bij partner Matthijs. Hij ontdekt er zo de verschillende druk – en afwerkingstechnieken die hem klaarstomen voor een #myfutureinprinting